Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Anunțuri referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative

Acest articol a fost editat în august 5th, 2020 la 10:20 am

Primarul comunei BILED a  initiat urmatoarul proiect  de hotarire :

  1. Proiect de hotarire privind Privind atribuirea de denumiri strazilor și renumerotarea imobilelor din comuna Biled, județ Timiș

 

In conformitate cu prevederile art. 6 , alin. 1 , alin. 2 din Legea nr. 52 /2003 privind transparenta decizionala in administratia publica , proiectele de hotariri impreuna cu materialele insotitoare sunt afisate la sediul Consiliului Local al comunei Biled și pe site-ul www.primaria-biled.ro.

 

Pana la data de 14.08.2020 toti cei interesati pot trimite in scris propuneri , sugestii si opinii cu valoare de recomandare in legatura cu proiectele de mai sus .

 

 

SECRETARUL GENERAL

AL COMUNEI BILED

DRĂGAN DAN

 

RAPORT STRAZI (1)